5 คลิปล่าสุด

โค้ด C/C++ กับการรับค่าตัวเลข และข้อความ ผ่านคีย์บอร์ด

สอนเขียนโค้ด รับค่าตัวเลขมาเพื่อบวก และคูณ พร้อมทั้งแสดงคำตอบ และโค้ดในการรับค่าที่เป็นข้อความผ่านการคีย์บอร์ดแล้วแสดงผลที่ได้ออกมา (Date:2019-04-25, Group:C/C++ , View: 20)

เริ่มต้นเขียน Java ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

คลิปสอนการติดตั้ง OpenJDK เพื่อให้สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา java ด้วย Visual studio code (Date:2019-04-24, Group:Java , View: 33)

เขียนโปรแกรมคำนวณ BMI ด้วยภาษา C#

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า BMI จากส่วนสูงและน้ำหนัก เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C# (Date:2019-04-23, Group:.Net , View: 19)

เริ่มต้นเขียน C# ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

คลิปสอนการติดตั้ง extension สำหรับการเขียน C# บนโปรแกรม Visual studio code พร้อมการติดตั้ง Dotnet core เพื่อใช้งานเป็น compiler ในการพัฒนาโปรแกรม C# มีตัวอย่างการเขียนโปรแกรม การ debug และ run โปรแกรม รวมทั้งการสร้าง Class และการเรียกใช้ Class (Date:2019-04-22, Group:.Net , View: 30)

เริ่มต้นเขียน C/C++ ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

คลิปแสดงการติดตั้ง MinGW และการปรับแต่งโปรแกรม Visual Studio Code เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาโปรแกรม C/C++ ได้ (Date:2019-04-20, Group:C/C++ , View: 39)

5 คลิปยอดนิยม

เขียนโปรแกรมภาษาซี เกมส์ "เป่ายิ้งฉุบ" แบบง่าย สลับกันเล่น จบในเกมส์เดียว (Hammer Scissors Paper)

โจทย์ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชื่อ โปรแกรมเกม "เป่ายิ้งฉุบ" มีเงื่อนไขดังนี้ -มีผู้เล่น 2 คนสลับกันเล่น -ผู้เล่นแต่ละคนสามารถใส่ค่า ค้อน(H:Hammer) กรรไกร (S:Scissors) และ กระดาษ (P:Paper) -ตอนที่ใส่ค่าจะมองไม่เห็นว่าใส่ค่าอะไร -เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 คนใส่ (Date:2015-09-28, Group:C/C++ , View: 2,681)

สร้างตัวอักษรต่างสี วิ่งวนรอบจอ

แสดงตัวอย่างการทำโจทย์ ภาษาซี โดยทำตัวหนังสือแต่ละตัวให้มีสีต่างกัน และให้ข้อความวิ่งไปตามขอบจอ จากซ้ายบนไปขวาบน ,ขวาบนวิ่งลงมาขวาล่าง,ขวาล่างวิ่งกลับซ้ายล่าง,ซ้ายล่างวิ่งกลับไปซ้ายบน (Date:2013-12-23, Group:C/C++ , View: 2,636)

คลิปสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง คำนวณค่า แฟกทอเรียล(factorial) และแจกแจงความถี่ของผลลัพธ์

คลิปแสดง กระบวนการในการเขียนโปรแกรมภาษาซี แก้ไขโจทย์ ที่ให้คำนวณค่า แฟกทอเรียล และทำการนับจำนวนตัวเลขของผลลัพธ์ที่ได้ (Date:2015-09-13, Group:C/C++ , View: 2,405)

โปรแกรมเช็คค่าตัวเลขที่ซ้ำกันจาก array แล้วแสดงผล (ภาษา Java)

เป็นคลิป ที่ผมนำเสนอวิธีการแก้ไขโจทย์ภาษา JAVA ซึ่งเป็นการเช็คค่าตัวเลขที่ซ้ำกันจาก array แล้วแสดงผล (Date:2015-11-22, Group:Java , View: 2,246)

สร้างแถบธงชาติไทย

อธิบายเรื่องสี อธิบายเรื่องฟังก์ชั่น และการสร้างแถบธงชาติ (Date:2013-11-20, Group:C/C++ , View: 2,226)

กระดานถาม-ตอบ

โทสน่ะคัฟ ผมอยากรู้ว่าโปรแกรม Visual Studio ทดสอบ