C/C++

อ่าน/เขียน text file ด้วยภาษา C/C++

คลิปนี้ จะเป็นโค้ดภาษาซีในการในการอ่าน text file และการเขียนไฟล์ แบบเขียนทับ และเขียนเพิ่ม แล้วแสดงผลออกทางหน้าจอ (Date:2019-04-05, Group:C/C++ , View: 1,392

อ่าน text file แล้วแสดงผล ด้วยภาษา C/C++

คลิปนี้ จะเป็นโค้ดภาษาซีในการในการอ่าน text file ซึ่งจะเป็นการอ่านข้อมูล มาเพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอ (Date:2019-04-05, Group:C/C++ , View: 1,334

การใช้งาน namespace บนภาษา C/C++

คลิปอธิบาย เกี่ยวกับการใช้งาน namespace ในระบบภาษา C/C++ ซึ่งก็เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษานี้ครับ (Date:2019-04-29, Group:C/C++ , View: 1,423

โค้ด C/C++ กับการรับค่าตัวเลข และข้อความ ผ่านคีย์บอร์ด

สอนเขียนโค้ด รับค่าตัวเลขมาเพื่อบวก และคูณ พร้อมทั้งแสดงคำตอบ และโค้ดในการรับค่าที่เป็นข้อความผ่านการคีย์บอร์ดแล้วแสดงผลที่ได้ออกมา (Date:2019-04-25, Group:C/C++ , View: 1,415

เริ่มต้นเขียน C/C++ ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

คลิปแสดงการติดตั้ง MinGW และการปรับแต่งโปรแกรม Visual Studio Code เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาโปรแกรม C/C++ ได้ (Date:2019-04-20, Group:C/C++ , View: 1,391

เขียนโปรแกรมภาษาซี เกมส์ "เป่ายิ้งฉุบ" แบบง่าย สลับกันเล่น จบในเกมส์เดียว (Hammer Scissors Paper)

โจทย์ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชื่อ โปรแกรมเกม "เป่ายิ้งฉุบ" มีเงื่อนไขดังนี้ -มีผู้เล่น 2 คนสลับกันเล่น -ผู้เล่นแต่ละคนสามารถใส่ค่า ค้อน(H:Hammer) กรรไกร (S:Scissors) และ กระดาษ (P:Paper) -ตอนที่ใส่ค่าจะมองไม่เห็นว่าใส่ค่าอะไร -เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 คนใส่ (Date:2015-09-28, Group:C/C++ , View: 5,118

เขียนโปรแกรมภาษาซี "เกมส์เป่ายิ้งฉุบ" แบบเล่นเป็นเซ็ท เซ็ทละ5เกมส์ (Hammer Scissors Paper)

เป็นคลิปแสดงการเขียนโปรแกรมภาษาซี ทีละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยอธิบายอย่างละเอียด ซึ่งโจทย์ ผมคิดขึ้นมาเองแต่ใช้แนวทางเดียวกับ กระทู้ในเว็บบอร์ด www.sourcecode.in.th แต่จะมีความยากมากขี้นอีกระดับ เพราะผมเพิ่มให้มีการแข่งขันกันหลายรอบ เงื่อนไขเกมส์ : ผ (Date:2015-09-21, Group:C/C++ , View: 3,638

คลิปสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง คำนวณค่า แฟกทอเรียล(factorial) และแจกแจงความถี่ของผลลัพธ์

คลิปแสดง กระบวนการในการเขียนโปรแกรมภาษาซี แก้ไขโจทย์ ที่ให้คำนวณค่า แฟกทอเรียล และทำการนับจำนวนตัวเลขของผลลัพธ์ที่ได้ (Date:2015-09-13, Group:C/C++ , View: 5,381

คลิปสอน เขียนโค้ดลายธงชาติแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ โดยการกด ตัว UกับD

คลิปนี้ ผมตั้งใจสอน กระบวนการในการเขียนโค้ดลายธงชาติ แบบที่สามารถเลื่อนขึ้น และเลื่อนลงได้ โดยการกด ตัว UกับD ที่อยู่บนคีย์บอร์ด ครับ โดยผมจะแสดงกระบวนการทีละขั้นตอน ว่าต้องทำการวางแผน ต้องศึกษา และรู้ค่าอะไรบ้าง จากนั้นก็ทำการทำเทส เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าต่ (Date:2015-09-06, Group:C/C++ , View: 2,555

ฟังก์ชั่น gotoxy() บน TurboC++ และเขียนเพิ่มสำหรับ CodeBlocks

คลิปเกี่ยวกับ ฟังก์ชั่น gotoxy() ที่สามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน conio.h บน Turbo C++ แต่กลับเรียกใช้งานไม่ได้บน CodeBlocks จึงต้องเขียนขึ้นมาเองเพื่อใช้งาน ...สนใจติดตามเรากด Subscribe หรือที่ www.sourcecode.tv (Date:2015-09-06, Group:C/C++ , View: 2,560

ติดตั้ง เทอร์โบซี เพื่อเขียนโปรแกรมภาษาซี ลงใน DOSBox บนเครื่อง Windows10

เป็นคลิปที่แสดงปัญหา ที่ไม่สามารถติดตั้ง เทอร์โบซี สำหรับเขียนโปรแกรมภาษาซี บนเครื่องที่ใช้ windows10 ได้ จึงต้องมีการติดตั้งโปรแกรม DOSBox ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำลองตัวเองเป็นระบบปฏิบัติการ DOS จึงสามารถทำการติดตั้งโปรแกรม เทอร์โบซี และใช้งานได้อย่างไม่ (Date:2015-09-04, Group:C/C++ , View: 2,386

เริ่มต้นศึกษา C++ ด้วย CodeBlocks บน Mac

คลิปนี้จะแสดงกระบวนการในการดาว์นโหลด ติดตั้ง และทดลองการใช้งาน CodeBlocks ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี ที่ใช้ในการพัฒนา โดยทางผมจะใช้โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมหลักในการนำเสนอคลิป เกี่ยวกับการเขียน C++ ต่อไปๆ สนใจติดตาม คลิก Subscribe เราได้ หรือจะติดตามได้ที่เว็บ www.s (Date:2015-08-31, Group:C/C++ , View: 2,041

เริ่มต้นศึกษา C++ ด้วย CodeBlocks บน Windows10

คลิปนี้จะแสดงกระบวนการในการดาว์นโหลด ติดตั้ง และทดลองการใช้งาน CodeBlocks ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี ที่ใช้ในการพัฒนา โดยทางผมจะใช้โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมหลักในการนำเสนอคลิป เกี่ยวกับการเขียน C++ ต่อไปๆ สนใจติดตาม คลิก Subscribe เราได้ หรือจะติดตามได้ที่เว็บ www. (Date:2015-08-27, Group:C/C++ , View: 2,272

สร้างธงชาติอิตาลี

แสดงตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษาซี ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพธงชาติ ประเทศอิตาลี โดยใช้โปรแกรม Dosbox บนเครื่อง Mac. (Date:2015-06-12, Group:C/C++ , View: 2,986

สร้างตัวอักษรต่างสี วิ่งวนรอบจอ

แสดงตัวอย่างการทำโจทย์ ภาษาซี โดยทำตัวหนังสือแต่ละตัวให้มีสีต่างกัน และให้ข้อความวิ่งไปตามขอบจอ จากซ้ายบนไปขวาบน ,ขวาบนวิ่งลงมาขวาล่าง,ขวาล่างวิ่งกลับซ้ายล่าง,ซ้ายล่างวิ่งกลับไปซ้ายบน (Date:2013-12-23, Group:C/C++ , View: 5,595

สร้างเมนูแบบเลื่อนขึ้นลง ด้วยคีย์ลูกศร(arrow key)

แสดงโค้ดตัวอย่างโปรแกรมเมนูแบบเลื่อนขึ้นลงด้วยคีย์ลูกศร เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ (Date:2013-11-23, Group:C/C++ , View: 3,040

ตัวอย่างการอ่านค่าคีย์ลูกศร(arrow key)บนแป้นพิมพ์

แสดงโค้ดตัวอย่างการอ่านค่าคีย์ลูกศร(arrow key)บนแป้นพิมพ์ (Date:2013-11-22, Group:C/C++ , View: 2,368

กำหนดสีอักษร และสีพื้นหลังตัวอักษร

แสดงโค้ดตัวอย่างในเรื่องของสีตัวอักษร และสีพื้นหลังของตัวอักษร (Date:2013-11-21, Group:C/C++ , View: 3,766

สร้างแถบธงชาติไทย

อธิบายเรื่องสี อธิบายเรื่องฟังก์ชั่น และการสร้างแถบธงชาติ (Date:2013-11-20, Group:C/C++ , View: 4,596

สร้างตาราง ASCII

แสดงโค้ดในการสร้างตาราง ASCII ด้วย C++ (Date:2013-11-19, Group:C/C++ , View: 2,334

สร้างภาพปิรามิดแบบText ด้วย C++ ภาค 2

แสดงตัวอย่างการปรับเปลี่ยนโปรแกรมสร้างภาพปิรามิดแบบText ด้วย C++ ให้กำหนดความสูงตามต้องการ (Date:2013-11-18, Group:C/C++ , View: 2,463

สร้างภาพปิรามิดแบบText ด้วย C++

แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสร้างภาพปิรามิดแบบText ด้วย C++ (Date:2013-11-16, Group:C/C++ , View: 2,744

สร้างโปรแกรมอักษรวิ่ง C++ ภาค2

แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอักษรวิ่ง ภาคสอง (Date:2013-11-14, Group:C/C++ , View: 2,461

สร้างโปรแกรมอักษรวิ่ง C++ ภาค1

แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอักษรวิ่ง ภาคแรก (Date:2013-11-14, Group:C/C++ , View: 2,564

ติดตั้ง Turbo C++ 3.0

แสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรมบน C++ 3.0 สำหรับผู้เริ่มต้น (Date:2013-11-13, Group:C/C++ , View: 2,275

ตัวอย่างการสร้างเมนูง่ายๆบน C++

แสดงวิธีการสร้างเมนูของโปรแกรมบน C++ (Date:2013-11-12, Group:C/C++ , View: 2,666

เริ่มต้นศึกษา C++ ด้วยตัวเอง

แนะนำการใช้งานเนื้อหา C++ เว็บ sourcecode.in.th (Date:2013-11-11, Group:C/C++ , View: 2,372

ติดตั้ง Eclipse เพื่อพัฒนาโปรแกรมด้าน C++

อธิบายกระบวนการในการติดตั้ง เพื่อใช้งาน eclipse ในการพัฒนา C++ บน windows7 (Date:2013-11-11, Group:C/C++ , View: 2,268