การแก้ไขเว็บ ด้วย Visual Studio Code และใช้ FTP-Simple อัพโหลดไฟล์

Visual Basic

เป็นตัวอย่าง ของการติดตั้ง ส่วนเสริมที่ชื่อว่า ftp-simple บน Visual Studio Code ซึ่งอำนวยความสะดวกเราในการ อัพโหลดงานเว็บที่เราดาวน์โหลดมาแก้ไข และอัพโหลดขึ้นไปอัพเดทที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Date:2019-03-29, Group:Visual Basic , View: 166)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *