เขียนโปรแกรมคำนวณ BMI ด้วยภาษา C#

.Net

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า BMI จากส่วนสูงและน้ำหนัก เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C# (Date:2019-04-23, Group:.Net , View: 2,505)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *

หมายเลข #4 (ข้อมูล IP: 223.206.237.148)

ขอโค้ดหน่อยครับ
จาก : ก้อง / กิ [2019-09-03 12:56:46]