เขียนโปรแกรมคำนวณ BMI ด้วยภาษา C#

.Net

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า BMI จากส่วนสูงและน้ำหนัก เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C# (Date:2019-04-23, Group:.Net , View: 126)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *