ตัวอย่างการสร้างคลาสเพื่อคำนวณพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม

.Net

อธิบายวิธีการสร้างคลาส การสร้าง propertyและ method ให้กับคลาส แสดงการสืบทอดเป็น 3คลาส หลังจากนั้นจะทดสอบ และเรียกใช้คลาสทั้งหมด ผ่าน windows Form (Date:2013-12-29, Group:.Net , View: 2,148)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *