การเพิ่ม , แสดงตัวเลขบน Textbox

.Net

แสดงการสร้างช่อง Textbox ให้รับค่าตัวเลขและแสดงออกมา ในลักษณะของตัวเลขที่มีเครื่องหมาย , (ลูกน้ำ) เพื่อให้ดูตัวเลขได้ง่ายขึ้น (Date:2013-12-31, Group:.Net , View: 2,093)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *