การติดตั้ง Mac OSX ใหม่บนเครื่อง Mac mini (Mac Mini Clean Install)

Mac

เช่นเดียวกันกับ การติดตั้ง windows ใหม่ สำหรับบนเครื่อง Mac เองไม่ใช่เฉพาะ Mac mini ที่ผมแสดงในคลิปนี้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Mac สามารถที่จะทำการล้างเครื่อง และติดตั้ง OS ใหม่ได้ครับ โดยในคลิปนี้เดิม ผมมี SSD 1 ลูกและมี HDD 1 ลูก โดยผมใช้งาน SSD ในการบูต... (Date:2015-08-05, Group:Mac , View: 1,413)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *