ติดตั้ง เทอร์โบซี เพื่อเขียนโปรแกรมภาษาซี ลงใน DOSBox บนเครื่อง Windows10

C/C++

เป็นคลิปที่แสดงปัญหา ที่ไม่สามารถติดตั้ง เทอร์โบซี สำหรับเขียนโปรแกรมภาษาซี บนเครื่องที่ใช้ windows10 ได้ จึงต้องมีการติดตั้งโปรแกรม DOSBox ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำลองตัวเองเป็นระบบปฏิบัติการ DOS จึงสามารถทำการติดตั้งโปรแกรม เทอร์โบซี และใช้งานได้อย่างไม่ (Date:2015-09-04, Group:C/C++ , View: 1,771)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *