คลิปสอน เขียนโค้ดลายธงชาติแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ โดยการกด ตัว UกับD

C/C++

คลิปนี้ ผมตั้งใจสอน กระบวนการในการเขียนโค้ดลายธงชาติ แบบที่สามารถเลื่อนขึ้น และเลื่อนลงได้ โดยการกด ตัว UกับD ที่อยู่บนคีย์บอร์ด ครับ โดยผมจะแสดงกระบวนการทีละขั้นตอน ว่าต้องทำการวางแผน ต้องศึกษา และรู้ค่าอะไรบ้าง จากนั้นก็ทำการทำเทส เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าต่ (Date:2015-09-06, Group:C/C++ , View: 1,969)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *