เขียนโปรแกรมภาษาซี "เกมส์เป่ายิ้งฉุบ" แบบเล่นเป็นเซ็ท เซ็ทละ5เกมส์ (Hammer Scissors Paper)

C/C++

เป็นคลิปแสดงการเขียนโปรแกรมภาษาซี ทีละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยอธิบายอย่างละเอียด ซึ่งโจทย์ ผมคิดขึ้นมาเองแต่ใช้แนวทางเดียวกับ กระทู้ในเว็บบอร์ด www.sourcecode.in.th แต่จะมีความยากมากขี้นอีกระดับ เพราะผมเพิ่มให้มีการแข่งขันกันหลายรอบ เงื่อนไขเกมส์ : ผ (Date:2015-09-21, Group:C/C++ , View: 1,699)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *