[2022-06-07] “ตลาดเล่นยาก ตลาดเล่นรอบ v.05” อยากเทรดมาร์จิ้นคิดถึง ByBit.com ตอนที่ 481