[2022-06-14] “ตลาดเล่นยาก ตลาดเล่นรอบ v.07” อยากเทรดมาร์จิ้นคิดถึง ByBit.com ตอนที่ 483