[2022-06-19] “ตลาดเล่นยาก ตลาดเล่นรอบ v.08” อยากเทรดมาร์จิ้นคิดถึง ByBit.com ตอนที่ 484