[2022-09-03] “ตลาดเล่นยาก ตลาดเล่นรอบ v.19” อยากเทรดมาร์จิ้นคิดถึง ByBit.com ตอนที่ 495