แก้ปัญหาปุ่มกดไม่ลง (Butterfly keyboard sticky keys, MacbookPro2016)