ล้างเครื่อง Macbook Air และ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ (Reinstall Mac OS X on macbookair)