วิธีการทำ USB สำหรับการติดตั้ง windows จาก iso ไฟล์ (USB boot for windows installation)