Rebalance คือ การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยทั่วไปจะมีการกำหนดเป็นสัดส่วน จาก 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด เช่น กำหนดว่า จะถือ BTC สัดส่วน 20% และส่วนที่เหลือ 80% จะถือ USDT เป็นต้น.

ในกรณีศึกษานี้ จะใช้สัดส่วนการ Rebalance ถือ 20% BTC และ 80% THB โดยทำการเขียนโปรแกรมที่ทำงานเป็น Bot เชื่อมต่อการซื้อขาย ผ่านทาง Bitkub ที่เป็น Exchange ในการซื้อขายเหรียญ

ในกรณีศึกษานี้ จะมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

  • -Exchange: Bitkub
  • -Bot program: Rebalance_BTC_THB v1
  • -Device: Raspberry Pi 2W Zero
  • -Alert: Line chat
  • -Internet: WIFI

การเปิดบอทเองที่บ้าน โดยใช้โปรแกรมที่งานบน Raspberry Pi 2W นั้นมีข้อดีตรงที่ประหยัดกว่าการเช่าระบบเซิฟเวอร์ เป็นรายเดือน หรือ การใช้คอมพิวเตอร์ เปิดบอท เนื่องด้วย Raspberry Pi 2W นั้นกินไฟฟ้าแค่ 12.5 Watt และหากเปิดใช้งานตลอด 24 ชม. เป็นเวลา 1 เดือน จะเสียค่าไฟฟ้าประมาณ 9 หน่วยต่อเดือน สมมุติว่าค่าไฟฟ้า ราคา 4.5 บาทต่อหน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าเพียง 40.5 บาทต่อเดือนเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วในบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีการเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ต เป็นปกติอยู่แล้ว ทำให้ รูปแบบนี้ เป็นการประหยัดต้นทุนในการเทรดเป็นอย่างมาก สำหรับการเปิดบอทเทรด

ผลของการเทรด ซื้อขาย การโอนเหรียญเข้าและออก จะถูกบันทึกลงในเอกสาร Doc(คลิก) เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ

สนใจติดต่อสอบถามได้ หลายช่องทาง About

ภาพประกอบของระบบ

ภาพโปรแกรมบอท
บอท ทำงานบนเครื่อง Raspberry Pi 2W Zero
ข้อความแจ้งการซื้อ ขาย และข้อผิดพลาดผ่าน Line Group
เพียงอัพเดทข้อมูลการซื้อขายจาก Bitkub เข้าไปใน Google Sheet ก็สามารถติดตามผลกำไรขาดทุนได้